5 omylů o neplodnosti

Neplodných žen je více než mužů

Je pravda, že v minulosti se s neplodností potýkaly více ženy.  V posledních letech se ovšem příčina neschopnosti počít vyrovnává.

Párům, které již potomka mají, neplodnost nehrozí

Takzvanou sekundární neplodností mohou trpět i páry, které už rodinu mají. Mezi prvním a druhým těhotenstvím se totiž mohou vyskytnout onemocnění, která další početí znemožňují.

Věk ženy není pro těhotenství rozhodující

Toto je obrovská nepravda, protože věk ženy je jedním z nejdůležitějších faktorů. Plodnost ženy začíná po pětatřicátém roce rapidně klesat. Důvodem je, že ženám s přibývajícím věkem ubývají vajíčka. Umělé oplodnění je pak po ně jednou z posledních možností, jak mít vlastní dítě.

Neplodnost není nemoc

Opět mýtus. Neplodnost byla Světovou zdravotnickou organizací uznána jako nemoc.

Děti z umělého početí jsou více náchylné na nemoci

Děti narozené díky asistované reprodukci jsou naprosto totožné jako děti počaté přirozenou cestou. Žádný výzkum neprokázal, že by děti dítě narozené bylo více náchylnější k různým vadám než ostatní děti.